Lokalt Nyt's bestyrelse/redaktionsgruppe består af følgende medlemmer:
Anja Worsøe Reiff (Tjæreby/Alsønderup Kirke)
Margit Hjorth Enevoldsen (ASGI)
Lene Riis (Kulsviergården)
Leif Thomsen (Alsønderup Sogns Lokalråd)
Kirsten Aarup (Kasserer)
Mette Bjørn (FDF Alsønderup)
Thomas Petersen (FDF Alsønderup)
Poul Erik Sandholt (review og rettelser)