Lokalt Nyt udgives af 'Foreningen Lokalt Nyt for Alsønderup og Tjæreby sogne' som består har følgende medlemmer:
Alsønderup Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Alsønderup Sogns Lokalråd
Kulsviergården
Tjæreby/Alsønderup Sogns Menighedsråd

Lokalt Nyt husstandsomdeles i Alsønderup & Tjæreby sogne 4 gange årligt
Lokalt Nyt #3 - 2024 udkommer i uge 26/27
Lokalt Nyt #4 - 2024 udkommer i uge 44/45
Deadline for indlæg til Lokalt Nyt #4 - 2024 er tirsdag d. 24/9-2024
Indlæg sendes til red@lokaltnyt.dk

Henvendelser ang. annoncer sendes til annonce@lokaltnyt.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i det indsendte materiale