Lokalt Nyt's bestyrelse/redaktionsgruppe består af følgende medlemmer:
Peter Windum (Ansvarshavende redaktør)
Simon Jeppesen (ASGI - Alsønderup Skytte, Gymnastik & Idrætsforening)
Ole Caspersen (Kulsviergården)
Peter Wilhjelm Nielsen (Alsønderup Sogns Lokalråd)
Anja Worsøe Reiff (Tjæreby/Alsønderup Kirke)
Kirsten Aarup (Kasserer)
Bjørk Møller Larsen
Mette Bjørn
Thomas Petersen