Lokalt Nyt udgives af 'Foreningen Lokalt Nyt for Alsønderup og Tjæreby sogne' som består har følgende medlemmer:
Alsønderup Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Alsønderup Sogns Lokalråd
Kulsviergården
Tjæreby/Alsønderup Sogns Menighedsråd

Lokalt Nyt husstandsomdeles i Alsønderup & Tjæreby sogne 4 gange årligt
Lokalt Nyt nr. 3 udkommer i uge 33, 2019.
Deadline for indlæg til Lokalt Nyt nr. 3 - 2019 er mandag d. 22. juli 2019.
Indlæg sendes til red@lokaltnyt.dk

Henvendelser ang. annoncer sendes til annonce@lokaltnyt.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i det indsendte materiale