Lokalt Nyt udgives af 'Foreningen Lokalt Nyt for Alsønderup og Tjæreby sogne' som består har følgende medlemmer:
Alsønderup Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Alsønderup Sogns Lokalråd
Kulsviergården
Tjæreby/Alsønderup Sogns Menighedsråd

Lokalt Nyt husstandsomdeles i Alsønderup & Tjæreby sogne 6 gange årligt
Lokalt Nyt nr. 5 - 2018 udkommer i uge 40
Lokalt Nyt nr. 6 - 2018 udkommer i uge 48
Deadline for indlæg til Lokalt Nyt nr. 6 - 2018 er onsdag d. 31. oktober 2018
Indlæg sendes til red@lokaltnyt.dk

Henvendelser ang. annoncer sendes til annonce@lokaltnyt.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i det indsendte materiale