Lokalt Nyt udgives af 'Foreningen Lokalt Nyt for Alsønderup og Tjæreby sogne' som består har følgende medlemmer:
Alsønderup Skytte, Gymnastik & Idrætsforening
Alsønderup Sogns Lokalråd
Kulsviergården
Tjæreby/Alsønderup Sogns Menighedsråd

Lokalt Nyt husstandsomdeles i Alsønderup & Tjæreby sogne 6 gange årligt
Lokalt Nyt nr. 1 - 2018 udkommer i uge 7
Lokalt Nyt nr. 2 - 2017 udkommer i uge 13
Deadline for indlæg til Lokalt Nyt nr. 2 - 2018 er onsdag d. 28. februar 2018
Indlæg sendes til red@lokaltnyt.dk

Henvendelser ang. annoncer sendes til annonce@lokaltnyt.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i det indsendte materiale